Confidențialitate și condiții de utilizare

Politica prezentă privind protecția datelor cu caracter personal vizează în conformitate cu cerințele de informare prevăzute la art. 13 și art. 14 din Regulamentul general privind protecția datelor (ORDP) are ca scop de a Vă informa despre activitățile desfășurate de prelucrarea datelor cu caracter personal de „Atlas I” SA scopurile pentru care sunt prelucrate datele, măsurile și garanțiile pentru protecție a datelor prelucrate, a drepturilor Dvs. și a modului în care le puteți exercita, în conformitate cu cerințele Regulamentului UE (UE) 2016/679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date. Prin urmare, Vă rugăm să citiți cu atenție conținutul acestuia. În cazul în care aveți întrebări, le puteți adresa la următoarea adresă de e-mail: gdpr@stconstantine.bg

Detalii despre operator și de contact cu acesta.

„Atlas I” denumită în continuare ”Societatea” este o persoană juridică înregistrată în Registrul Comerțului și în Registrul entităților juridice nonprofit de pe lângă Agenția Registrului cu CUI: 202487733, cu sediul social și adresa administrativă: oraș Varna, s.c. Nisipurile de Aur, hotel Atlas, reprezentată legal de către Miglena Mednikarova în calitatea sa de de director executiv.

„Atlas I” SA este operator al datelor cu caracter personal, care sunt prelucrate în timpul sau cu ocazia exercitării atribuțiilor care îi sunt atribuite prin Regulamentul 2016/679 și Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Definiţii

În sensul politicii prezente

Datele personale reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică care este identificată sau poate fi identificată direct sau indirect printr-un număr de identificare sau printr-una sau mai multe caracteristici specifice. Datele se pot privi la fapte (de exemplu – numele, adresa de e-mail, locația sau data nașterii) sau la o opinie despre acțiunile sau comportamentul Persoanei vizate.

Operatorul de date cu caracter personal personal este o persoană fizică sau juridică, un organism public, o agenție sau o alta entitate care singură sau împreuna cu altele determină scopurile și mijloacele pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele pentru această prelucrare se definesc de dreptul Uniunii sau de dreptul unei țări membre, operatorul sau criteriile specifice pentru determinarea acestuia pot fi stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul unei țări membre.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice acțiune sau un ansamblu de acțiuni care pot fi efectuate cu privire la datele cu caracter personal prin mijloace automatice sau prin alte mijloace ca de exemplu colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recompunerea, consultarea, utilizarea, descoperirea prin transmitere, distribuirea, punerea la dispoziție, actualizarea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Marketingul direct este un ansamblu de activități referitoare la îmbunătățirea calității serviciilor prestate de noi și conformarea acestora cu nevoile exacte și interesele oaspeților noastre, precum și analiza satisfacției acestora. Aceasta include activități precum: campanii de publicitate online, marketing prin e-mail, sondaje, profilarea utilizatorilor și multe altele.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a asigura și a îmbunătăți serviciile prestate de noi și pentru nevoile de administrarea resurselor acestora, stocăm, utilizăm si prelucrăm date cu caracter personal, respectând cerințele legale aplicabile.

Scopuri și motive pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, categorii de date prelucrate. Pentru a furniza și îmbunătăți serviciile pe care le oferim și pentru nevoile de administrare a resurselor către acestea, stocăm, utilizăm și prelucrăm date cu caracter personal în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

 1. Pentru realizarea unei cereri și pentru confirmarea unei rezervări „Atlas I„ SA colectează și stochează următoarele tipuri de date:

а/ La rezervare prin website:

 • Nume și Familie ale persoanei de contact;
 • Adresa de e-mail și numărul de telefona ale persoanei de contact;

б/ la rezervări prin telefon;

 • un număr de telefon pentru feedback și adresă de e-mail pentru confirmarea rezervării;
 • Numele și familia persoanei de contact;

Aceste date se stochează până la realizarea rezervării. După aceea datele se distrugă și prelucrarea lor ulterioară este imposibilă.

2.În scopurile cazării ale oaspeților în hotel Atlas, operatorul prelucrează și stochează datele următoare:

 • CNP;
 • Numele persoanei (pentru cetățeni bulgari – în chirilic, pentru străini – în alfabetul latin în conformitate cu actul național;
 • Data nașterii;
 • Sex;
 • Cetățenie;
 • Numărul cărții de identitate/ un act de identitate național valabil;
 • Țară care a emis actul de identitate.

Datele care se stochează în scopurile înregistrării la hotel, se colectează în temeiul ar. 116, alin. 2 din Legea privind turism și sunt necesare pentru păstrarea unui registru pentru turiști cazați. Datele se stochează pentru o perioadă de 5 /cinci/ ani calendaristici.

3.În scopurile realizării ale evenimentelor corporative sau personale în Hotel Atlas se prelucrează și stochează datele următoare:

 • două numele persanei care organizează evenimentul. În cazul unor evenimente corporative o persoană de contact, indicată de către o persoană juridică, organizatorul evenimentului;
 • adresa de e-mail și numărul de telefonul al persoanei de contact. Datele acestea se stochează până la 3 /trei/ ani calendaristici după eveniment.

4.În scopul marketingului direct, inclusiv analizarea și profilarea publicului țintă și pentru urmărirea satisfacției clienților noștri, procesăm datele următoare:

 • adresă de e-mail
 • Adresă IP
 • Locație
 • Limbă
 • Vârstă
 • Sex
 • Interese
 • Comportamentul consumatorilor site-ului www.atlashotel.bg

Pentru prelucrarea și stocarea acestor date este necesar acordul explicit al persoanei vizate. Datele care se prelucrează în scopul marketingului direct se stochează pe o perioadă de 26 /douăzeci și șapte/luni sau până la retragerea consimțământului.

Scopul colectării acestor date este ca să Vă oferim propuneri individuale și servicii corespunzătoare nevoilor și așteptărilor Dvs.

Principii de prelucrare

În timpul prelucrării datelor cu caracter personal, respectăm principiile următoare:

legalitate – atunci când colectăm, prelucrăm și stocăm datele Dvs., respectăm prevederile legislațiilor bulgare și europene aplicabile;

bună-credință și transparență – datele pe care le colectăm, le prelucrăm și în conformitate cu politica prezentă despre confidențialitate care este la dispoziție fiecărui utilizator;

corelarea prelucrării cu scopurile și minimizarea datelor – tipurile de date pe care le colectăm sunt reduse la minimum conform scopurilor pentru care se prelucrează. Scopurile pentru care se prelucrează datele Dvs., sunt acestea pentru care am obținut consimțământul Dvs.;

restricție de stocare – prelucrăm și stocăm datele primite pentru o perioadă de timp, în funcție de scopurile pentru care sunt necesare și în conformitate cu acordul Dvs.

acordul utilizatorilor pentru prelucrarea datelor - pentru a utiliza datele Dvs. în scopurile de marketing, pentru a îmbunătăți serviciile pe care le prestăm, noi trebuie să obținem consimțământul Dvs. explicit.

Buletin informativ electronic (e-mail) și publicitate directă

Vă rugăm să aveți în vedere că atunci când trimiteți o cerere la Hotel Atlas (pentru condiții de preț, pentru rezervare, pentru clarificări despre o rezervare deja făcută, pentru organizarea unui eveniment și/sau alte probleme legate de serviciile oferite de hotel) consimțiți ca „Atlas I” SA să stocheze și prelucreze datele personale furnizate de Dvs. în scopul cererii efectuate.

După trimiterea anchetei Dvs., veți primi de la „Atlas I” SA și o propunere de a Vă da consimțământul pentru prelucrarea datelor Dvs. în următoarele scopuri:

 • în scopul marketingului direct, precum și pentru a primi buletine informative pentru propunerile noastre actuale, ideile de călătorie și evenimente și jocuri organizate;
 • pentru sondaje privind satisfacția Dvs. de serviciile noastre;

Cu e-newsletter-ul nostru Vă informăm în mod regulat despre ofertele și serviciile oferite în hotelurile noastre, aparținând hotelurilor din lanțul „A Hoteluri”, precum și despre hotelurile parteneri ale noastre de Hotel-galerie „Grafit”, hotel „Kuks club Sunny beach”, hotel „Sunrise”, hotel „Primorski”. Aquahouse Thermal & Beach, Acordându-Vă consimțământul pentru prelucrarea datelor Dvs. în scopuri de marketing direct, nu veți primi doar informații actualizate despre cele mai atractive oferte ale noastre, ci veți contribui și la îmbunătățirea serviciilor noastre. Acordându-ne consimțământul, Vă vom furniza informații despre termenii și ofertele preferențiale, precum și o gamă largă de produse și servicii sau Vă vom îndrepta atenția către cele care Vă pot interesa. Aceste informații pot include referințe la oferte speciale, produse noi și servicii noi.

Dacă doriți să primiți e-newsletterul, vom avea nevoie de adresa dvs. de e-mail validă. Pentru cei care se înscriu la newsletter-ul nostru, folosim așa-numita procedură de dublă includere. Aceasta înseamnă că după înregistrare vă trimitem un e-mail la adresa de e-mail specificată, în care vă rugăm să confirmați că doriți să Vi se trimită un buletin informativ. Dacă nu Vă confirmați înregistrarea în termen de 2 săptămâni, informațiile Dvs. vor fi blocate și șterse automat după o lună. În plus, stocăm în fiecare caz adresele IP utilizate și ora de intrare și confirmare. Scopul procedurii este de a putea dovedi înregistrarea Dvs. și, acolo unde este necesar, de a clarifica orice potențială utilizare abuzivă a datelor dvs. personale.

În calitate de abonat la e-newsletter, Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea adresei Dvs. de e-mail pentru trimiterea newsletter-ului în orice moment. Consimțământul poate fi revocat prin intermediul linkului furnizat în acest scop în fiecare buletin informativ prin e-mail sau prin trimiterea unui e-mail intitulat „dezabonați-Vă” la adresa gdpr@stconstantine.bg.

Drepturile persoanelor vizate

Măsurile luate pentru protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele Regulamentului 2016/679 vizează asigurarea drepturilor subiecților ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate și anume:

 • Dreptul la acces. Cu o aplicație scrisă puteți obține informații despre tipul de date cu caracter personal furnizate și scopul prelucrării acestora. Cererea poate fi trimisă personal la adresa de contact specificată sau electronic de la adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, ca date de procesare, la gdpr@stconstantine.bg în conformitate cu Legea privind documentele electronice și serviciile de certificare electronică, Legea pentru e-guvernare și Legea de identificare electronică. Cererea Dvs. trebuie să conțină trei nume, CNP, adresa pentru feedback, descrierea cererii specifice și formularul preferat pentru obținerea informațiilor la exercitarea drepturilor Dvs., semnătură, data depunerii cererii.
 • Dreptul de a corecta date inexacte sau incomplete. Când accesați datele Dvs., puteți solicita corectarea acestora în cazul în care găsiți erori sau neconcordanțe.
 • Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat), dacă sunt îndeplinite condițiile art. 17 din Regulamentul 2016/679 - după ce ați furnizat acces la datele Dvs. personale, puteți solicita eliminarea oricărei înregistrări a informațiilor dvs. personale, fără posibilitatea prelucrării ulterioare.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Utilizatorii au dreptul să primească datele lor, pe care „Atlas I” SA le stochează atunci când sunt furnizate într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit automat. Utilizatorii au dreptul de a transfera aceste date către un alt operator de date cu caracter personal fără obstacole de către „……” SA, în cazurile și în ceea ce privește datele furnizate prin consimțământ, în cazurile de date furnizate în baza contractului, în temeiul cărora consumatorul este o parte sau datele furnizate în luarea măsurilor de către consumator și o solicitare de a încheia un contract.
 • Dreptul de a obiecta. Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor. Obiecția se adresează către „Atlas I” SA, în ordinea obținerii accesului la datele cu caracter personal. „Atlas I” SA” se angajează să ia în considerare obiecția Dvs. și să vă informeze în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea rezultatului inspecției interne.
 • Право на ограничаване на обработката în sensul articolului 18 din Regulamentul 2016/679.
 • Dreptul persoanei vizate de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea.

Dreptul de a face apel la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal sau la instanță.

Dacă credeți că drepturile dvs. au fost încălcate în temeiul Regulamentului 2016/679, puteți depune o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal sau la instanța administrativă - Varna

Protecția datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor cu caracter personal

Folosim metode electronice pentru a prelucra datele cu caracter personal pentru a asigura furnizarea corectă și rapidă a serviciilor și asistența pentru clienți. Procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal furnizat „Atlas I” SA se desfășoară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, întrucât „Atlas I” SA Vă respectă confidențialitatea. Individualizare și cookies.

Tehnologiile noi ne dă posibilitatea de a personaliza web-site-ul nostru pentru fiecare client. Cookie-urile reprezintă fișiere text conținând informații care permit identificarea utilizatorilor loiali. Cookie-urile se stochează local pe dispozitivul pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul nostru web: www.atlashotel.bg și nu cauzează daune sistemului Dvs. Cookie-urile Vă scutesc de necesitatea de a introduce date de mai multe ori, facilitează transmiterea de conținut specific și ne ajută să identificam preferințele Dvs. (setările de aspect și de utilizare). Acumularea și analizarea acestor informații ne permite să îmbunătățim serviciile electronice și experiența generală a utilizatorului, astfel încât acestea se potrivească cât mai aproape de nevoile Dvs. Cu cookie-urile și alte tehnologii pe care le folosim, puteți lua de cunoștința cu Politica noastră privind utilizarea cookie-urilor (Cookies Policy).

Securitatea datelor cu caracter personal

„Atlas I” SA aplică măsuri tehnice și de organizare cu privire la securitate, în scopul de a proteja datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat, de distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea accidentală, accesul neautorizat, modificarea sau distribuirea, precum și de alte forme ilegale de prelucrare de către persoane neautorizate. Măsurile de securitate pe care le aplicăm sunt supuse îmbunătățirii și adaptării constante la cele mai noi tehnologii.

Datele cu caracter personal colectate pot fi furnizate partenerilor societății „Atlas I” SA, care acționează ca operatorii de date cu caracter personal în numele societății „Atlas I” SA și s-au angajat să respecte toate standardele aplicabile pentru protecția datelor cu caracter personal. Respectăm condiția ca informațiile respective pot fi folosite numai în limitele stabilite de baza legală pe care se colectează sau de acordul Dvs. personal privind prelucrarea efectuată în numele „Atlas I” SA, precum și că informațiile acestea urmează a fi tratate ca confidențiale.

„Atlas I” SA poate dezvălui și furniza informații cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă, dacă o instanță sau un organism administrativ dispune sau impune acest lucru sau dacă furnizarea de date cu caracter personal este legată de îndeplinirea unei obligații legale ale „Atlas I” SA. Datele care se colectează în scopul cazării la hotel Atlas este disponibilă terților specificate în Legea privind turism - Ministerul Turismului, Municipiul Varna și Ministrul de Interne, Agenția Națională a Veniturilor și Institutul Național de Statistică.

Modificări în regulile despre protecția datelor cu caracter personal

Regulile societății „Atlas I” SA pentru protecția datelor cu caracter personal pot fi modificate unilateral de către „Atlas I” SA în vederea îmbunătățirii acestora, oferirea unor servicii noi, schimbări în modul de deservire și comunicare cu clienții noștri, precum și în legătură cu modificările legislative.

La efectuarea unor modificări în regulile prezente despre protecția datelor cu caracter personal, „Atlas I” SA Vă aduce în atenție modificările prin publicarea lor pe site-ul nostru www.atlashotel.bg, oferindu-Vă un termen rezonabil pentru a Vă familiariza cu ele după expirarea datelor Dvs. personale fără o notificare suplimentară. Dacă declarați că respingeți modificările în această perioadă, se va considera că v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor Dvs. personale și „Atlas I” SA va suspenda prelucrarea acestora în viitor. Acest lucru poate fi legat de încetarea înregistrărilor Dvs. pentru jocuri, servicii, buletine electronice și etc., în scopurile cărora ne-ați furnizat inițial datele Dvs. personale.

Contactați echipa „Atlas I” SA dacă aveți întrebări cu privire la măsurile și regulile noastre privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți un mesaj la următoarea adresă cu subiectul „AtlasI” SA - Protecția datelor cu caracter personal: gdpr@stconstantine.bg